chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Website Quademnay.com cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin khách hàng hiện hành tại Việt Nam. Khi người dùng truy cập và sử dụng nội dung trên trang web của chúng tôi, người dùng đã đồng ý với các chính sách chúng tôi đã nêu ra.

Phạm vi thu thập thông tin của Quademnay.com

  • Chúng tôi thu thập 2 loại thông tin của độc giả để có thể cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của độc giả trên website:
    Thông tin đăng nhập của người dùng như tên, email…
    Thông tin cá nhân người dùng cung cấp khi điền vào phiếu khảo sát, quà tặng hoặc phản hồi chất lượng.

Mục đích của việc sử dụng thông tin người dùng

Quademnay.com cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng được thu thập cho các mục đích sau:

  • Gửi thông báo về các cập nhật và các thông tin mới nhất trên trang web
  • Kịp thời ngăn chặn các hành động giả mạo tài khoản người dùng
  • Hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu

Các chính sách bảo mật chỉ được áp dụng trên website Quademnay.com, không áp dụng cho các trang web đặt quảng cáo hoặc có liên kết với Quademnay.com.